Tuesday, June 22, 2010

Teacher must always be prepared...

"hadapi dengan senyuman..semua yang terjadi biar terjadi..
hadapi dengan tenang jiwa, semua kan baik2 saja.."

'teacher must always be prapared!!!

cabaran untuk mendidik generasi kini dan akan datang semakin mencabar. perkembangan teknologi dan akses kepada teknologi menjadikan pelajar dengan mudah dapat mencapai informasi terkini tidak hanya berpandukan buku teks semata-mata.

hari ini dikejutkan dengan kedatangan penyelia latihan amali, prof T.subahan dan en.Yazid. penyelian ketiga dan merupakan yang terakhir. semoga apa yang diperoleh di SMK Yam Tuan Radin ini dapat digunakan semasa mengajar kelak.

nasihat untuk para guru:
~sentiasa peka kepada persekitaran pelajar
~berusaha mencari kaedah yang menarik perhatian pelajar
~bertanya kepada pelajar yang lemah dengan itu kita dapat menilai P&p
~open ended question
~pembelajaran interaktif

No comments:

Post a Comment