Thursday, July 15, 2010

Ilmu PenYuluh KehiDupan...

dalam ilmu, x ada tinggi atau rendah..
universiti merupakan tempat di mana proses pencarian serta pemerolehan ilmu berlaku.

Ilmu yang diturunkan mestilah berupaya untuk memangkinkan pemikiran pelajar..oleh itu perlu begi seorang guru itu untuk mempunyai :1)TIMBANG RASA + 2)KASIH SAYANG

No comments:

Post a Comment